Jesteś tutaj

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Grupa Zakres Wartość brutto w PLN
Grupa wg KŚT 1 Budynki i lokale

1 572 861,41

Grupa wg KŚT 3 Kotły i maszyny energetyczne

 113 620,41

Grupa wg KŚT 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

639 947,77

Grupa wg KŚT 6 Urządzenia techniczne

104 325,74

Grupa wg KŚT 7 Środki transportu

519 706,29

Grupa wg KŚT 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

885 529,00

  Grunty

99 911,00

  Wartości niematerialne i prawne

204 277,07

  Dobra kultury

 72 000,00

                                                             Wartość ogółem:

4 212 178,69

Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 10.04.2024 - 19:01