Jesteś tutaj

Obsługa klienta - osób ze szczególnymi potrzebami

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu informuje, że korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona, powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych..

Po dokonaniu zgłoszenia, urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

Jeżeli świadczenia nie można zrealizować, urząd zawiadamia ( wraz z uzasadnieniem) osobę uprawnioną i wyznacza nowy termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenia należy dokonać, składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy oraz datę i godzinę przybycia do urzędu.

Wniosek można złożyć za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem wuoz@poznan.wuoz.gov.pl, za pośrednictwem faksu pod numerem 61-852-80-02, lub za pomocą elektronicznej skrzynki e-puap pod adresem  wuozpoz/skrytkaESP.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia w urzędzie wideo konferencji z osobą zainteresowaną.

Osoba zainteresowana, powinna zgłosić chęć skorzystania z takiej formy kontaktu co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać, składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy, datę i godzinę wideo konferencji oraz adres e-mail osoby zainteresowanej, na który zostanie wysłany link do wideokonferencji.

Po dokonaniu zgłoszenia, urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

Jeżeli świadczenia nie można zrealizować, urząd zawiadamia ( wraz z uzasadnieniem) osobę uprawnioną i wyznacza nowy termin realizacji świadczenia.

Wniosek można złożyć za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem wuoz@poznan.wuoz.gov.pl, za pośrednictwem faksu pod numerem 61-852-80-02, lub za pomocą elektronicznej skrzynki e-puap pod adresem  wuozpoz/skrytkaESP.