Jesteś tutaj

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego

Powiat poznański

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego

działa na terenie gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne i prowadzi na terenie powiatu sprawy związane z ochroną zabytków.

Do zadań realizowanych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

  • wydanie pozwoleń, decyzji, postanowień, opinii i zaświadczeń dotyczących zabytków nieruchomych i archeologicznych, w tym zabytkowych parków, cmentarzy, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytkach nieruchomych i archeologicznych,
  • organizowanie i prowadzenie kontroli zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz podejmowanie dalszych działań wynikających z kontroli, upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Wyżej wymienione zadania nie obejmują prac przy zabytkach ruchomych, które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Powiatowy Konserwator Zabytków działa na podstawie zawartego w dniu 24 marca 2009 r. porozumienia między Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 85 z dnia 6 maja 2009 r. poz. 1212). Zadania realizuje bezpośrednio Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu w ramach stosownego upoważnienia Starosty Poznańskiego.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków

Dyrektor Wydziału  
Wiesław Biegański
tel. 61 8418-828

e-mail: wieslaw.bieganski@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 404

Zastępca Dyrektora Wydziału
Agnieszka Krawczewska
tel. 61 8418-845

e-mail: agnieszka.krawczewska@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IV piętro,pok.407      

Sekretariat Wydziału
tel. 61 8418-841
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 405

Stanowiska ds. ochrony zabytków nieruchomych

Marta Bruch
tel. 61 8418-843                                                        
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406           
(gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)                                              

Ewa Grzegorczyk
tel. 61 8418-844                                                                              
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406
(gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)

Stanowiska ds. ochrony zabytków archeologicznych   

Agnieszka Krawczewska
tel. 61 8418-845
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 407   
(gminy: Suchy Las, Czerwonak, Kleszczewo, Kórnik oraz wszystkie gminy Powiatu w zakresie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania)

Agata Karwecka
tel. 61 2228-967
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 409 
(gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)   

Daria Olejniczak
tel. 61 2269-253
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 409 
(gminy: Komorniki, Dopiewo, Buk, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn).

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 13.11.2014 - 17:28
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 19:42